Opp

Stumpneshorn

(Ceratotherium simum)

dummy - Stumpneshorn Hluhluwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 08-Sep-12 dummy - Stumpneshorn Hluhluwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 01-Des-13 dummy - Stumpneshorn Hluhluwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 04-Jul-14 dummy - Stumpneshorn Munyawana Game Reserve, Sør-Afrika - 30-Nov-14 dummy - Stumpneshorn Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 27-Sep-13 dummy - Stumpneshorn Hluhluwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 09-Mai-14 dummy - Stumpneshorn Hluhluwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 01-Des-13 dummy - Stumpneshorn Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 17-Apr-14 dummy - Stumpneshorn Hluhluwe-iMfolozi Park., Sør-Afrika - 16-Mar-14 dummy - Stumpneshorn Munyawana Game Reserve, Sør-Afrika - 18-Nov-14
Beskrivelse

Stumpneshornet, eller hvitt neshorn (Ceratotherium simum), er det største neshornet, og ofte ansett som det største landpattedyret etter elefanten. Voksne hanner veier i gjennomsnitt opptil 2.000-2.300 kg og hunner rundt 1.600 kg. Skulderhøyden er på 1,5-1,85 m for hanner, og 1,5-1,6 m for hunner. Begge kjønn har et par horn voksende på fremsiden av hodet. Det fremre hornet er alltid det lengste, i motsetning til hos spissneshornet (Diceros bicornis), hvor det bakre hornet kan være like langt og noen ganger enda lengre enn det fremre. Hos stumpneshornet når det fremre hornet en gjennomsnittlig lengde på 60 cm, men lengder opp mot 150 cm har blitt registrert. Kun hunnenes horn kan vokse til slike lengder, da hannene bruker hornene til å slåss og for å markere territorier, noe som kontinuerlig sliper ned hornene.

Hvorfor “hvitt” neshorn?

Til tross for at navnet hvitt neshorn ofte brukes, er ikke stumpneshornet hvitt, og navnet kommer fra britenes mistolkning av det nederlandske ordet “wijd”. “Wijd” betyr “bred” og ble brukt av de nederlandske nybyggerne i Sør-Afrika for å beskrive de brede leppene til stumpneshornet. Britene tolket ordet til å bety “hvitt” og navnet på dyret ble født. Navnet stumpneshorn, som brukes oftest på norsk, er mer beskrivende og korrekt.

Kosthold og habitat

Stumpneshornet er en gresseter og den brede munnen og leppene er perfekt designet for å spise gress. Det foretrekker åpne gressletter og savanner, helst med vann i nærheten, selv om det kan gå uten å drikke i opptil 4-5 dager. Som alle arter av nesehorn, velter stumpneshornet seg ofte i gjørme for å kjøle seg ned på varme dager og for å få av parasitter. Mesteparten av tiden blir brukt til å spise, men i løpet av de varmeste timene i døgnet vil det ofte finne seg et sted i skyggen for å legge seg ned og hvile.

Sosial atferd

Stumpneshornet er den eneste neshornarten som lever sosiale liv. En gruppe med stumpneshorn består normalt av flere voksne hunner og deres kalver, og det er ikke uvanlig å ha 10 eller flere individer i en og samme gruppe. Hanner som ikke er fullvokste vil ofte holde seg til en gruppe med beslektede individer frem til de gamle nok til å klare seg selv. Voksne hanner lever enslige liv, og en dominant hann vil markere sitt territorium gjennom spredning av møkk og urin på dedikerte avføringsstasjoner, samt på andre områder for å markere territoriet for rivaliserende hanner. Slike avføringsstasjoner brukes av alle individer innenfor et territorium, og deles i tillegg med spissneshorn som befinner seg i området. De to artene lever fredelig sammen, men holder seg stort sett fra hverandre. Dominante hanner av stumpneshornet vil også bruke hornene sine til å skrape på bakken og i vegetasjonen, samt skrape med føttene før de til slutt markerer området med urin. Underdanige hanner markerer ikke territorier.

Reproduksjon

Hunner blir kjønnsmodne i en alder på 6-7 år, mens hanner blir kjønnsmodne når de er rundt 10-12 år. Når en hann har funnet en hunn i brunst vil de holde sammen i 5-20 dager, og vil pare flere ganger om dagen. Drektighetstiden for hunner er 16-18 måneder. Kalven kan die i over 12 måneder, og vil holde seg til sin svært beskyttende mor helt til hun er klar til å føde igjen etter 2-3 år, hvorpå moren vil jage vekk kalven. Her er en video av en hunn med en ung kalv:

Status

Stumpneshornet er delt inn i to underarter; nordlig stumpneshorn (C. simum cottoni) og sørlig stumpneshorn (C. s. simum). Den sørlige underarten er den mest vanlige og tallrike, mens den nordlige underarten er på randen av utryddelse med kun to hunner igjen i fangenskap. Planer om å få underarten opp igjen er undervei ved hjelp av kloning og bruken av den sørlige underarten som surrogat.

Det sørlige stumpneshornets fremgang har vært en suksesshistorie, da det var mindre enn 50 individer igjen i vill tilstand på begynnelsen av det 20. århundre. Området der disse siste individene ble funnet, på østkysten av Sør-Afrika, ble deretter omgjort til et vernet område, og var det første vernede naturreservatet i Afrika. Dette området er en del av iMfolozi-seksjonen i det berømte naturreservatet Hluhluwe-iMfolozi Park. Her gjorde de en fantastisk tilbakekomst, og alle sørlige stumpneshorn som i dag kan observeres ville i Afrika kommer fra denne populasjonen. Det er nå over 20.000 individer, og stumpneshornet er oppført som nær truetIUCNs rødliste.

Near Threatened - Stumpneshorn

Krypskyting

Antallet stumpneshorn øker fortsatt, men økningen i krypskyting truer med å sette en stopper for den suksessrike bevaringshistorien. 1.215 neshorn ble drept i 2014, 1.004 ble drept i 2013, flere hundre ble drept i hvert av årene før, og en ny rekord virker å bli nådd hvert år. Dersom denne utviklingen får fortsette vil det ikke ta lang tid før vi er tilbake ved begynnelsen igjen. I øyeblikket er det Kruger nasjonalpark i Sør-Afrika som får føle det hardest fra krypskyttere. Her kommer de fleste krypskytterne fra Mosambik, da parken ligger inntil landegrensen. Med dagens etterspørsel for horn fra neshorn i Kina og Vietnam, hvor hornet brukes i tradisjonell medisin (som aldri har blitt bevist til å ha noen virkning), vil økningen mest sannsynlig fortsette frem til noe blir gjort.

Mange tror at løsningen er å fylle markedet for et par år med horn som samler støv i gamle lagerrom. De mener dette vil holde neshornet trygt, i hvert fall frem til man finner andre løsninger. Den samme taktikken ble gjort med elfenben tidligere, og den økte etterspørselen som kom på grunn av det fylte markedet førte til en kraftig økning i krypskyting av elefanter. Løsningen hadde dermed den motsatte av den ønskede effekten. Jeg tror personlig at mye av ansvaret ligger hos Kina og Vietnam, og at ingenting vil endre seg før de bestemmer seg for å endre sine holdninger i saken og tar et standpunkt mot krypskytingen av neshorn og bruken av horn i tradisjonell medisin.

Hvordan du kan hjelpe

Her er et par prosjekter og organisasjoner du kan støtte for å redde stumpneshornet:

savetherhino - Stumpneshorn

Save The Rhino

Hovedmål: Å bevare levedyktige populasjoner av kritisk truede neshorn i Afrika og Asia.

donate button pdc donate now - Stumpneshorn

Ol Pejeta - Stumpneshorn

Ol Pejeta Conservancy

Hovedmål: Å beskytte og bevare det nesten utryddede nordlige stumpneshornet.

donate button pdc donate now - Stumpneshorn