Opp

Svartfotbavian

(Papio ursinus)

dummy - Svartfotbavian Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 25-Nov-14 dummy - Svartfotbavian Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 25-Nov-14 dummy - Svartfotbavian Hluhluwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 16-Mar-14 dummy - Svartfotbavian Hluhluwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 16-Mar-14 dummy - Svartfotbavian Hluhluwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 16-Mar-14
Beskrivelse

Svartfotbavian (Papio ursinus) er den aller største bavianarten og en av de største apekattene i verden. Med en kroppslengde på opp mot 115 cm er den også kanskje den lengste apekatten. Hanner er mye større enn hunnene og veier 21-45 kg, mens hunner veier 12-25 kg. De er mørkebrune til grå i fargen og har et merkbart langt ansikt. I motsetning til mange andre bavianarter så har ikke hannen hos svartfotbavianen manke, slik som den nært beslektede olivenbavianen (Papio anubis) i øst, sentral og vestlige Afrika.

Kosthold og habitat

Svartfotbavianer kan leve i flere ulike habitater. De finnes i tørre områder, som Kalahariørkenen, samt kaldere fjellområder, som Drakensbergfjellene i Sør-Afrika. Vanlige habitater er savanneskoger og andre skogkledde områder. De holder seg vanligvis nær vannkilder. Svartfotbavianer trenger store trær, klipper eller bakketopper, da de brukes som trygge soveplasser om natten. De er altetende og vil spise det meste som er spiselig. De har en preferanse for frukt, men vil også spise insekter, urter, gress og mindre dyr. De kan jakte, men vil sjeldent gjøre dette, og vil oftere spise åtsler. De kommer gjerne tett på menneskelig bebyggelse på grunn av lett tilgjengelig mat, men vil normalt løpe vekk fra mennesker. Hvis de blir matet vil de etterhvert assosiere mennesker med mat, og vil over tid bli aggressive mot mennesker for å få mat. Dette har skjedd flere steder, og spesielt bavianene rundt Cape Town har blitt stadig mer voldelige og farlige mot mennesker på grunn av turister som mater dem. Disse bavianene ser ikke lenger folk som en trussel, men som enkle mål for mat.

Sosial atferd

Svartfotbavianer lever i store grupper. En gruppe vil normalt inneholde flere hanner, hunner og deres unge. Noen ganger blir mindre grupper med kun én voksen hann og flere hunner dannet. Begge kjønn har sitt eget hierarki innad i gruppen. En gruppe vil ha én dominant hann som leder, og han kan bli styrtet av andre hanner. Hunner blir født inn i sin plass i hierarkiet, og vil automatisk være på samme nivå som sin mor. Nye hanner som tar over en gruppe vil ofte begå barnedrap for å kunne parre seg med hunnene. Medlemmer av gruppen samhandler med hverandre gjennom en kompleks atferd styrt av berøring, ansiktsuttrykk, lyder og kroppsspråk.

Et unikt aspekt ved svartfotbavianens sosiale atferd som skiller den fra andre bavianarter er dannelsen av vennskap. Et vennskap er et nært forhold mellom en hann og en hunn, og forekommer ikke mellom individer av samme kjønn. Hunner er ofte ammende med små barn når slike vennskap blir initiert. Det blir ofte antatt at denne hannen er faren til barnet, men siden hunner er promiskuøse og parrer seg med flere hanner når hun er i brunst er identiteten til faren ikke alltid sikker. Noen ganger vil hunner slåss om en hann og hunnen med høyest rangering vil som oftest få lov til å bli venn med ham. En av de viktigste grunnene til at hunnene gjør dette er for å ha beskyttelse i tilfelle en ny dominant hann tar over, da han potensielt vil drepe hennes avkom. Forskning har vist at stressnivået er mye høyere hos ammende hunner uten en venn enn de som har en venn når en ny hann overtar gruppen. Stressnivået forblir konstant hos hunner uten avkom.

Status

Svartfotbavianen er delt inn i tre underarter og ingen av dem er under noen umiddelbar trussel. Enkelte populasjoner har over tid blitt negativt påvirket av å være for nær menneskelige bosetninger. Dette har ført til utilsiktede dødsfall og målrettede drap på bavianer. I tillegg har gruppestrukturen blitt påvirket, som gjør oppførselen deres blir mindre naturlig. Den aggressive populasjonen rundt Cape Town er den eneste populasjonen av svartfotbavianer under beskyttelse, da leveområdene deres har minsket betraktelig og de stadig blir forfulgt av mennesker. Denne populasjonen kan være utryddet innen ti år. Selv om mange mennesker liker bavianer, og ønsker å komme nær dem og se dem leke, er det aldri en god ting å nærme seg dem direkte eller å mate dem. Til syvende og sist er det bedre for både oss og bavianene om vi lar dem være i fred. Arten er oppført som levedyktigIUCNs rødliste.

Least Concern - Svartfotbavian