Opp

Pantergenett

(Genetta maculata)

dummy - Pantergenett Hluhluwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 24-Apr-14 dummy - Pantergenett Hluhluwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 24-Apr-14 dummy - Pantergenett St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 27-Nov-14
Beskrivelse

Pantergenetten (Genetta maculata), også kjent som storflekket genett, er en afrikansk art av genett. Genetter er små kattelignende rovdyr i snikekattfamilien. Snikekattene er beslektet med mungofamilien. Både snikekatter og mungoer er igjen fjerne slektninger av kattedyrene. Pantergenetten er svært lik den mer utbredte småflekkete genetten (Genetta genetta), også kjent som vanlig genett, som finnes i deler av Sør-Europa og store deler av Afrika. Pantergenett har tydelig større flekker enn småflekket genett og ingen hårkam langs ryggraden, noe som er vanlig hos andre genetter. Fargen på pelsen varierer mellom regioner, men storflekket genett er normalt gul-grå og flekkene er rustfarget til sorte. Flekkene er ofte mer utvaskede hos indivder i tørre områder og tydeligere hos individer i fuktigere områder. Som andre genetter har den en lang slank kropp, en lang hale og korte ben. Det er få forskjeller mellom kjønnene. Kroppslengden er i gjennomsnitt på 49-60 cm uten halen, som utgjør en ekstra 42-50 cm. Vekten snitter på 1,82 kg.

Kosthold og habitat

Pantergenetten bruker rundt halvparten av tiden aktiv i trær. Den kan finnes i en mengde forskjellige naturtyper, men foretrekker skogkledde områder og tett vegetasjon med tilgang til vann. Der den finnes i tørrere områder er den nesten utelukkende funnet nær vannkilder. Dietten består hovedsakelig av virvelløse dyr og små gnagere. Fugler og fisk er heller ikke uvanlige byttedyr. Den vil i tillegg spise gress for å regulere og balansere mageinnholdet.

Atferd

Pantergenetter lever stort sett et enslige liv, men kan noen ganger observeres i par. Den er hovedsakelig et nattdyr og vil tilbringe mesteparten av dagen sovende skjult i et tre eller i tett vegetasjon. Om natten vil den jakte byttedyr, samt patruljere og duftmarkere sitt territorium. Den er avhengig av sine snikeegenskaper, hurtighet og smidighet når den jakter. Den fanger byttet sitt ved hjelp av bakholdsangrep, ikke ulikt det man ser hos små kattedyr. Den vil bruke duftkjertler med musk til å markere territoriet, samt til å kommunisere med andre medlemmer av arten.

Reproduksjon

Det antas at reproduksjon kan forekomme hele året. Hunndyr vil bruke duftmarkering for å informere hanner om at de er mottakelige for paring. Etter en vellykket kopulasjon vil det være en drektighetsperiode på 70 dager før et kull på 1-5 unger blir født. Hunnen vil lage i stand et rede før fødselen og kullet vil forbli i redet frem til de er gamle nok til å utforske på egenhånd. Unger fødes blinde og vil først være i stand til å se etter åtte dager. Moren blir normalt hos ungene i en periode på 6-11 uker, men hun kan noen ganger bli så lenge som seks måneder for å sikre at avkommet blir i stand til å klare seg selv.

Status

Til tross for en kraftig menneskelig befolkningsvekst har pantergenetten vært i stand til å tilpasse seg svært godt. Det er ingen nevneverdige trusler mot arten og populasjonen synes å være stabil. Den er oppført som levedyktigIUCNs rødliste.

Least Concern - Pantergenett