Opp

Hvesehuggorm

(Bitis arietans)

dummy - Hvesehuggorm Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 15-Sep-14 dummy - Hvesehuggorm Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 15-Sep-14 dummy - Hvesehuggorm Thanda Private Game Reserve, Sør-Afrika -25-Apr-14
Beskrivelse

Hvesehuggormen, eller puffadder (Bitis arietans), er en svært giftig slange som er vanlig i Afrika og deler av den arabiske halvøy. Dette er en tung og tykk slange med en gjennomsnittlig lengde på 1 m. Individer på opptil 1,9 m, med en vekt på over 6 kg og en bredde på 40 cm, har blitt registrert, og hvesehuggormen er dermed den største huggormen i Afrika. Individer på den arabiske halvøy er vanligvis mindre. Fargen varierer sterkt, spesielt mellom geografiske regioner og populasjoner. Den er ofte brun eller lys brun, men kan også være lysegul, sterkt gul, gulbrun, oransje-brun og grå. Nesten alle individer har det samme v-formede eller u-formede båndmønsteret langs ryggen. Den har også to lyse bånd på sidene av toppen på hodet, som strekker seg bakover fra hvert øye. Som de fleste huggormer har den et trekantet hode.

Kosthold og habitat

Hvesehuggormen er vanlig i et stort utvalg av habitater, men finnes ikke i ekte ørkener, fjellområder, tette tropiske skoger og regnskoger. Den foretrekker ofte åpne og steinete gressletter og kratt. Den er mest aktiv om natten. Hvesehuggormen bruker bakholdsangrep når den jakter, og stoler på kamuflasjen når den er ute etter mat. Den ligger vanligvis stille uten å bevege seg, ofte over flere timer, mens den venter på at et passende byttedyr skal komme forbi. Når byttet er nært nok vil hvesehuggormen angripe raskt og vil sprøyte giften sin inn i offeret før den spiser det helt. Noen ganger vil den la byttet komme seg unna etter å ha bitt det, for deretter å følge det til det dør av giften. Den spiser som oftest små pattedyr, fugler, øgler og padder, men noen ganger også andre slanger.

Reproduksjon

Hunnen av hvesehuggormen utskiller et feromon for å tiltrekke seg hanner når hun er klar til å parre seg. Hannene som følger henne vil slåss om parringsrettighetene på en måte som kan beskrives som en bryte-dans. Hunnen føder 20-40 levende unger, men kull på over 80 har blitt registrert. Ungene måler mellom 12,5-20 cm etter fødselen. En hunn fra Kenya, som ble holdt i en tsjekkisk dyrehage, fødte 156 unger i ett kull, og er det største antall unger produsert av noen slange.

Atferd

Hvesehuggormen er kjent for å være en saktegående, lat og irritabel slange. Den beveger seg også i en rett linje, nesten som en larve, og ikke i s-formen ofte sett hos andre slanger. Den er stort sett å finne på bakken, men den kan også klatre godt. Den kan noen ganger finnes liggende på lave greiner og i busker mens den varmer seg i solen. Den liker normalt å gjemme seg i vegetasjon, i hull i bakken eller under objekter, og vil normalt bli liggende i stedet for å flykte når en fare nærmer seg. Den har også en vane for å sole seg nær turstier og på veier. Hvis den føler seg truet, vil den gi fra seg en sterk hvesende lyd som advarsel. Atferden gjør denne slangen ekstremt farlig og mennesker går ofte for nær eller rett på denne slangen. Den biter raskt og giften er svært sterk. Ingen andre slanger tar livet av like mange mennesker hvert år i Afrika som hvesehuggormen.

Gift

Hvesehuggormen produserer store mengder gift, som den injiserer gjennom de store hoggtennene. Omtrent 100 mg er antatt å være nok til å drepe en frisk voksen mann innen 25 timer. Giften er cytotoksisk og kan gi alvorlige symptomer hos mennesker. Det er to kategorier av synlige symptomer etter et bitt fra en hvesehuggorm; én hvor det ikke er noen synlig lekkasje av kroppsvæsker, og én hvor det er alvorlig blødning og hevelse. Det er uutholdelige smerter i begge tilfeller, men situasjonen med synlig blødning og opphovning er et mye mer alvorlig tilfelle enn det andre. Begge situasjoner krever fortsatt øyeblikkelig legehjelp.

Etter alvorlige bitt vil det være en utbredt nekrose (døende vev) i området rundt bittet. Lemmer og muskler rundt bittet blir ofte stive og urørlige på grunn av kraftig blødning og koagulasjon. Hvis bittet ikke behandles nøye kan nekrosen spre seg, som vil forårsake store områder med dødt vev som skiller seg fra det friske vevet. I noen tilfeller kan dette føre til alvorlig koldbrann eller tap av lemmer. Andre symptomer forbundet med et bitt fra en hvesehuggorm er ødem, sjokk, kvalme, oppkast, dannelse av sår under huden, blodblemmer, hevelse i lymfeknuter og blod som oser ut av bitemerkene.

Mindre enn 10 % av alle ubehandlede bitt antas å føre til dødsfall, og om bittet behandles er dødsfall svært sjeldent. Komplikasjoner kan skje, og noen ganger dør pasienter på grunn av forsømmelse eller dårlig praksis. På grunn av hvesehuggormens store utbredelse, atferd og tilbøyelighet til å komme tett på menneskelige bosetninger i distriktene, blir tusenvis bitt hvert år. Tilbake i 1958 var den ansvarlig for 32.000 dødsfall hvert år, men i dag redder motgift 95 % av alle som blir bitt.

Status

Hvesehuggormen er vanlig i hele sitt utbredelsesområde. Den blir ofte drept i trafikk, da den har en vane for å varme seg på veier. Den blir også drept av mennesker som ser den som en trussel og en fare. Den er enda ikke oppført på IUCNs rødliste, men den er ikke antatt å være truet.

Not Evaluated - Hvesehuggorm