Opp

Oliven Piskesnok

(Psammophis mossambicus)

dummy - Oliven Piskesnok Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 07-Nov-13
Beskrivelse

Oliven piskesnok, eller oliven gressnok (Psammophis mossambicus), er en giftig, men ikke dødelig snok. Den når en lengde på 1 m i gjennomsnitt, men noen eksemplarer kan nå opp til 1,8 m. Den er normalt olivenbrun på ryggen, med svartkantede skjell som kan danne en svak svart linje langs ryggraden. Noen individer har spredte sorte skjell på halsen og nakken. Undersiden kan være hvit til gul. Det er ofte et blekt gult skjell rett foran øynene. Den kan på avstand forveksles med den mye farligere og mer aggressive svarte mambaen (Dendroaspis polylepis).

Kosthold og habitat

Oliven piskesnok foretrekker fuktige savanner og lavlandsskoger. Den bli ganske ofte funnet i nærheten av vann og liker å jakte i myrer. Den holder seg stort sett på bakken, men vil noen ganger komme seg høyere opp for å varme seg i solen. Aktiviteten er høyest i løpet av dagen. Den jakter på små pattedyr, øgler, frosker og andre slanger. Den vil også spise farlige slanger, som svart mamba og hvesehuggorm.

Gift og lynne

Oliven piskesnok er giftig, men et bitt er ikke farlig for mennesker. Det kan føre til lokal smerte, hevelse og noen ganger kvalme. Hvis noen blir bitt og slangen er identifisert som en oliven piskesnok, bør pasienten likevel tas til sykehuset for å få mulige symptomer behandlet. Dette er en rask og nervøs slange som har en tendens til å flykte ganske raskt når den merker fare, og hvis den ikke ser en utvei vil den være rask til å bite.

Reproduksjon

En oliven piskesnok vil vanligvis legge 10-30 egg rundt midten av sommeren. Eggene klekkes etter 65 dager. Ungene vil være 27-30 cm når de klekkes. Den kan trolig leve til å bli 10 år.

Status

Oliven piskesnok har en bred utbredelse i det sørlige og østlige Afrika. I Sør-Afrika finnes den bare helt nord og langs østkysten av KwaZulu-Natal. Den er ikke å finne i de tørrere områdene i det sørlige Afrika, som Kalahari, Karoo og Namibørkenen. Dens utbredelse går helt opp til Kenya og Uganda i Øst-Afrika. Den er enda ikke oppført på IUCNs rødliste, men den er ikke antatt å være truet.

Not Evaluated - Oliven Piskesnok