Opp

Grønnflekkalvedue

(Turtur chalcospilos)

dummy - Grønnflekkalvedue Ndumo Game Reserve, Sør-Afrika - 21-Nov-14 dummy - Grønnflekkalvedue Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 25-Mai-13 dummy - Grønnflekkalvedue Ndumo Game Reserve, Sør-Afrika - 02-Nov-14 dummy - Grønnflekkalvedue Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 29-Sep-14
Beskrivelse

Grønnflekkalvedue (Turtur chalcospilos) er en liten og til dels vanlig due i Afrika sør for Sahara. Den når en gjennomsnittlig lengde på 20 cm. Den kjennetegnes på de metallisk grønne flekkene på vingene. Nakke, rygg og vinger har en kjedelig gråbrun farge. Hodet er blågrått. Undersiden og halsen er rosa-aktig. Den har også to svært synlige svarte bånd på ryggen mellom de foldede vingene. Kjønnene er like, men hunnfugler kan være noe mattere. De grønne flekkene er mattere hos ungfugler.

Kosthold og habitat

Grønnflekkalveduen finner man i mange habitater, men den holder seg borte fra regnskoger og tørre områder som halv-ørkener og ørkener. Foretrukne habitater er tørre skogsområder, åpne skoger, sandskoger og savanner. Den kan også finnes i parker og hager. Søken etter mat blir stort sett gjort på bakken. Den spiser frø, nedfallsfrukt og små virvelløse dyr.

Hekking

Grønnflekkalveduen bygger et lite rede som plasseres i et tre, en busk eller på en aloeplante 0,5-6 m over bakken. Redet er vanligvis en plattform laget av stilker, røtter og kvister. 1-2 egg blir lagt og ruges hovedsakelig av hunnen i ca 17 dager. Ungene forlater redet etter 15-17 dager.

Status

Grønnflekkalveduen er en tallrik og svært vanlig fugl innenfor sitt store utbredelsesområde. Det er ingen trusler og den er oppført som levedyktigIUCNs rødliste.

Least Concern - Grønnflekkalvedue