Opp

Gulnebbglente

(Milvus aegyptius)

Beskrivelse

Gulnebbglente (Milvus aegyptius) er en av de vanligste rovfuglene på det afrikanske kontinentet. Den var inntil nylig antatt å være en underart av svartglenten (Milvus migrans), men DNA-tester har vist at den nå burde bli vurdert som egen art. De er veldig like av utseende og deres utbredelse overlapper når svartglenten migrerer sørover fra Europa og Asia til Afrika under vinteren på den nordlige halvkule. Den enkleste måten å skille dem fra hverandre er ved å se på nebbet. Gulnebbglenten har et helt gult nebb, mens svartglenten har en svart tupp på nebbet.

 

Gulnebbglenten er en middels stor rovfugl. Den når en gjennomsnittslengde på 55 cm og et vingespenn på 160-180 cm. Fuglen er helt brun, men har ofte et lysere gråbrunt hode. Den har en kløftet hale, som ofte er synonymt med glenter, selv om ikke alle glenter har dette. Det helt gule nebbet er fuglens mest avslørende kjennetegn og gjør den lett å identifisere i naturen.

Habitat og nisje

Gulnebbglenter finner man enkelte områder nesten overalt og er noen ganger vanligere å se utenfor vernede naturområder enn innenfor da det er mindre konkurranse fra andre rovfugler nær menneskelige bosetninger. Den er dog også relativt vanlig innenfor vernede områder. De eneste habitater som unngås er de tetteste skoger, ekte ørkener og høyfjell. Urbane områder passer også gulnebbglenten godt, da den er høyst opportunistisk. Kostholdet er variert og den vil spise ethvert byttedyr som er lite nok til å bli fanget og spist, som små pattedyr, reptiler, fugler og insekter. Åtsler blir også jevnlig spist, så vel som rester og søppel fra mennesker. Det er ikke uvanlig for gulnebbglenter å stupe ned og stjele mat rett foran mennesker. Noen ganger stjeler de også mat rett ut av hendene til folk.

Trekk og hekking

Gulnebbglenten er en trekkfugl i områder med varierende årstider og er kun tilhørende hele året i tropiske områder nær ekvator. Den ankommer sørlige Afrika i august før det første regnet og forsvinner nordover like etter det siste regnet i mars eller april. Dette er en tidvis sosial fugl og vil noen ganger komme sammen i store antall når det er rikelig med mat. De er ikke territorielle og mens noen hekkepar holder seg alene, vil noen par danne løse grupper i hekketiden. Reder er laget av pinner og kvister og blir plassert på grener, klippekanter, høyspentmaster og bygninger, noen ganger bare noen få meter fra redet til et annet hekkepar. Hunnen legger 2-3 egg som hun ruger i ca. 30 dager. Ungene forlater redet etter 42-56 dager, men vil være avhengige av begge foreldre i ytterligere 15-50 dager.

Status

Gulnebbglenten er en svært vanlig rovfugl og forekommer i store antall både i urbane og naturlige habitater. Noen steder er den så vanlig at den kan sees daglig mens den ser etter mat, uanfektet av menneskelig tilstedeværelse og forstyrrelse. Det er ingen trusler mot denne arten og den er oppført som levedyktigIUCNs rødliste.

Bilder
Klikk på markørene på kartet for å se mine observasjoner av denne arten

Lignende arter