Opp

Flekket Busksnok

(Philothamnus semivariegatus)

dummy - Flekket Busksnok Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 31-Mar-14 dummy - Flekket Busksnok Thanda Private Game Reserve, Sør-Afrika - 14-Nov-12 dummy - Flekket Busksnok Thanda Private Game Reserve, Sør-Afrika - 14-Nov-12
Beskrivelse

Flekket busksnok (Philothamnus semivariegatus) er en svært vanlig og harmløs snok utbredt i Afrika sør for Sahara. Den når en gjennomsnittlig lengde på 60-90 cm. Noen individer kan nå opp mot 1,3 m. Den er nært beslektet med mange av de andre harmløse grønnsnokene i Afrika. Den skiller seg fra de andre artene ved å være tydelig spettet med svarte flekker på oversiden. Fargen varierer fra lys grønn til olivengrønn. Det flekkete mønsteret på baksiden strekker seg vanligvis over halve til to tredjedeler av kroppen, fra hodet og bakover.

Kosthold og habitat

Flekket busksnok kan finnes i mange ulike habitater. Den foretrekker ofte å leve nær vann, og elvebredder og fuktige savanner er typiske habitater. Den er også vanlig i busklandskaper, lavlandsskoger, samt byområder. Den kan en sjelden gang bli funnet i tørrere områder, som for eksempel steinete halvørkener. Den er hovedsakelig aktiv i løpet av dagen. Kostholdet består for det meste av små øgler, som gekkoer og kameleoner, i tillegg til frosker. Den er en ypperlig klatrer, og har ingen problemer med å klatre opp vertikale flater når den leter etter byttedyr. I enkelte områder jakter den gekkoer inne i hus, hvor den skjuler seg i sprekker og tak.

Reproduksjon

Flekket busksnok legger 3-12 egg midt på sommeren. Ungene er 23-30 cm når de klekkes. De kan trolig leve til å bli rundt 10 år gamle.

Status

Flekket busksnok er en helt ufarlig slange, men kan ofte forveksles med andre farlige slanger, som grønn mamba og boomslange. På grunn av dette blir den ofte forfulgt og drept av lokale mennesker, som ikke vet hvordan de skal skille den fra de farligere slangene. Den er fortsatt veldig vanlig, og det er ikke antatt å være noen store trusler mot arten. Den er enda ikke oppført på IUCNs rødliste,

Not Evaluated - Flekket Busksnok