Opp

Afrikabladhøne

(Actophilornis africanus)

dummy - Afrikabladhøne Ndumo Game Reserve, South Africa - 21-Nov-14 dummy - Afrikabladhøne Western Shores - iSimangaliso Wetland Park, South Africa - 27-Nov-14 dummy - Afrikabladhøne Ndumo Game Reserve, Sør-Afrika - 12-Aug-14 dummy - Afrikabladhøne Ndumo Game Reserve, South Africa - 21-Nov-14
Beskrivelse

Afrikabladhøne (Actophilornis africanus) er en meget vanlig bladhøne i Afrika sør for Sahara. Bladhøner er vadere med iøynefallende lange tær og klør tilpasset for å gå på flytende vegetasjon på grunt vann. Bladhøner kalles noen ganger jesusfugler på grunn av denne egenskapen. Afrikabladhønen er lett gjenkjennelig med sin kastanjebrune kropp, sitt hvite og svarte hode og det blå nebbet med hud som strekker seg over øynene. Den når normalt en lengde på 30 cm og hunnfugler er noe større enn hannfugler.

Kosthold og habitat

Afrikabladhønen finnes i ulike ferskvannshabitater hvor vannet er stille eller saktegående, som innsjøer, myrer og store saktegående elver. Den trenger flytende vegetasjon for hekking og ofte høyt siv eller lignende vegetasjon for ly og skjul. Den blir ofte observert langs vannkanten eller gående på flytende vegetasjon, som vannliljer, hvor den jakter på og leter etter insekter, edderkopper, marker, krepsdyr, bløtdyr og frø.

Hekking

Afrikabladhønen kan hekke hele året i områder der vann er konstant, men vil hekke etter sesong hvor vannstanden svinger mellom årstidene. Afrikabladhønen er en polyandrisk art, som betyr at hver enkelt hunnfugl parrer seg med flere hannfugler. Hunnfugler holder store territorier som inneholder flere hannfugler og deres mindre territorier. Hannfuglene må alene bygge rede, ruge egg, samt ha all omsorg for de unge. Hunnen legger fire brune egg med svarte flekker på et delvis nedsenket eller flytende reir. Hun vil forlate eggene i redet for å la faren ruge og vil ikke ha mer å gjøre med avkommet.

Status

Afrikabladhønen er en utbredt og vanlig art i hele sitt utbredelsesområde. Populasjonen er stor og stabil og ikke under noen umiddelbar trussel. Den er oppført som levedyktigIUCNs rødliste. Ved tap av egnet habitat i enkelte områder, på grunn av menneskelige aktiviteter, kan arten forsvinne lokalt i de områdene.

Least Concern - Afrikabladhøne