Opp

Hvitkranslo

(Charadrius tricollaris)

dummy - Hvitkranslo Mkuze Game Reserve, Sør-Afrika - 03-Apr-14
Beskrivelse

Hvitkranslo (Charadrius tricollaris) er en liten vadefugl med en gjennomsnittslengde på 17-18 cm. Den finnes i østlige og sørlige Afrika. Den har fått navnet sitt etter den hvite kransen rundt hodet. Den har tre bånd på brystet; to sorte på hver side av et bredere hvitt bånd. Nebbet er rødt med en svart spiss og den har en oransje til rød ring rundt øynene. Ryggen, vingene og toppen av hodet er brunt, mens ansiktet er grått og undersiden er hvit.

Kosthold og habitat

Hvitkranslo liker seg ved ulike vannhabitater som elver, innsjøer, myrer, elvemunninger og våtmarker. Selv om den noen ganger blir sett langs kysten holder den seg stort sett borte fra saltvann. For hekking trenger fuglen fast sand, gjørme eller gruslagte vannkanter. Den er i hovedsak insektetende, men vil også spise små krepsdyr, bløtdyr og ormer

Sosial atferd og hekking

Hvitkransloen spiser enten alene, i par eller i små flokker på 6-10 (og noen ganger opptil 20) individer. Store grupper på opptil 40 fugler har blitt sett, men er sjeldne. De hviler seg ofte i grupper, og løse grupper på mer enn hundre individer kommer nå og da sammen i løpet av vinteren. Hekkesesongen varierer innenfor den geografiske utbredelsen, og arten kan hekke opportunistisk hele året under gunstige forhold. Redet er kun en enkel fordypning i sanden, i tørr gjørme eller på toppen av steiner nær vannet.

Status

Det er ingen umiddelbare trusler mot populasjonen av hvitkranslo og den er vanlig innenfor sitt store utbredelsesområde. Det pleide å være to underarter, men Madgaskar hvitkranslo (Charadrius bifrontatus) er nå regnet som en egen art. Hvitkranslo er oppført som levedyktigIUCNs rødliste.

Least Concern - Hvitkranslo