Opp

Vanntriel

(Burhinus vermiculatus)

dummy - Vanntriel Ndumo Game Reserve, Sør-Afrika - 29-Sep-14 dummy - Vanntriel Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 13-Mar-14 dummy - Vanntriel Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 14-Sep-13
Beskrivelse

Vanntriel (Burhinus vermiculatus) er en afrikansk vadefugl i trielfamilien. Den når en lengde på 38-41 cm og en vekt på 280-430 g. Dette er en kryptisk farget fugl, noe som gir god kamuflasje. I likhet med andre fugler i familien har den store gule øyne, et kort tykt nebb og et kneledd som er større enn hos arter i andre beslektede familier. Vanntrielen er lik to andre arter som også finnes i Afrika og den overlapper noe med disse på den nordligste delen av sitt utbredelsesområdet. Det er små forskjeller i størrelse og farge, men den øvre linjen på de sammenfoldede vingene fungerer som en god indikator for å separere de tre artene. Flodtrielen (Burhinus senegalensis) har en enkel svart linje, den overvintrende eurasiske trielen (Burhinus oedicnemus) har en svart-hvit-svart linje, mens vanntrielen har en svart over hvit linje, som kan sees i hovedbildet ovenfor.

Kosthold og habitat

Som andre trielarter er vanntrielen hovedsakelig nattaktiv og vil normalt hvile nær vannet i løpet av dagen, gjemt bort i vegetasjonen eller blant steiner. Den er noe mindre nattaktiv enn andre trielarter, som gjør observasjoner mer sannsynlige på dagtid. Som navnet antyder foretrekker den habitater nær vann, som strandlinjer, elvebredder, mangrover og andre former for skjermede våtmarksområder. På natten vil den lete etter mat alene, i par eller i små grupper og hovedmenyen består av virvelløse dyr, samt mindre dyr som små reptiler og frosker. Den flytter seg sjeldent mer enn 1 km fra vann.

Hekking

Hekkesesongen varierer mellom geografiske regioner, men er normalt sent i tørketiden eller tidlig i regntiden. Vanntrieler er monogame og holder seg til samme partner hele livet. Et individ vil kun finne en ny partner hvis partneren dør. Ett til tre egg legges i et enkelt rede på bakken nær vannet og ofte i nærheten av kjennemerker i landskapet, som for eksempel drivved, busker eller avføring fra større dyr. Reder kan ofte være ganske åpne og med lite tildekning, men størrelsen og fargen på eggene gjør dem godt kamuflert. Begge kjønn deltar i rugetiden på rundt 22-25 dager før de klekkes.

Status

Vanntrielen er en utbredt art med en stabil og stor populasjon. Det er ingen trusler og arten kan faktisk ha dratt nytte av etableringen av menneskeskapte vannforekomster. Den er oppført som levedyktigIUCNs rødliste.

Least Concern - Vanntriel